తాడేపల్లి లో జరిగిన వైస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి, ఎల్ పి సమావేశం ఫొటోస్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *