ప్రమాణస్వీకారం తరువాత మొదటిసారి సచివాలయం లో అడుగు పెట్టిన ‘సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి’ ఫొటోస్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *