బీర్ తాగితే నిజంగానే వేడి తగ్గుతుందా..!

ఎండలు మండిపోతున్నాయి. సేద తీరేందుకు చాలామంది దారులు వెతుక్కుంటున్నారు. కొంతమంది చల్లచల్లగా జ్యూస్‌లు తాగేందుకు ఇష్టపడుతుంటే.. కొందరు చల్లటి బీర్‌ను తాగేసి సేద తీరేందుకు మక్కువ చూపిస్తున్నారు. బీర్ అంటే చాలు గుటకలు వేస్తున్నారు. ఇందులో అంత చల్లదనం ఉందా..? వేసవి తీవ్రతను తట్టుకోవాలంటే బీర్ తాగితే మంచిదని జరుగుతున్న ప్రచారంలో నిజమెంత..? వైద్యులు ఏమంటున్నారు..? ఈ వీడియో చూసి తెలుసుకోండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

బీర్ తాగితే నిజంగానే వేడి తగ్గుతుందా..!

ఎండలు మండిపోతున్నాయి. సేద తీరేందుకు చాలామంది దారులు వెతుక్కుంటున్నారు. కొంతమంది చల్లచల్లగా జ్యూస్‌లు తాగేందుకు ఇష్టపడుతుంటే.. కొందరు చల్లటి బీర్‌ను తాగేసి సేద తీరేందుకు మక్కువ చూపిస్తున్నారు. బీర్ అంటే చాలు గుటకలు వేస్తున్నారు. ఇందులో అంత చల్లదనం ఉందా..? వేసవి తీవ్రతను తట్టుకోవాలంటే బీర్ తాగితే మంచిదని జరుగుతున్న ప్రచారంలో నిజమెంత..? వైద్యులు ఏమంటున్నారు..? ఈ వీడియో చూసి తెలుసుకోండి.