టీటీడీ చైర్మన్ గా జగన్ ఎవరిని ఎంపిక చేస్తారు?

Who will choose Jagan as the TTD?, టీటీడీ చైర్మన్ గా జగన్ ఎవరిని ఎంపిక చేస్తారు?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *