అరటి పండు అద్భుత పండు

అరటి తొక్కలో కూడా అధిక పోషకాలు

అరటి తొక్కలో ఫైబర్‌ ఎక్కువగా ఉంటుంది

అరటితొక్కలో మధుమేహాన్ని కంట్రోల్‌ చేసే గుణాలు

అరటి తొక్కతో ముఖాన్ని కోమలంగా చేసుకోవచ్చు