కీరదోస తింటే  అనేక వ్యాధులు దూరం

కీరదోస శరీరంలో వేడిని తగ్గిస్తుంది

కీరదోస డయాబెటిస్‌ని నియంత్రిస్తుంది

కీరదోస కిడ్నీల్లో రాళ్లు కరిగిస్తుంది

కీరదోసలో క్యాన్సర్‌ని నిరోధించే గుణాలు