మేడమ్ టుస్సాడ్స్‌లో టాలీవుడ్ చందమామ

వీక్షించి మురిసిపోయిన భర్త గౌతమ్ కిచ్లు

కాజల్‌తో కాజల్ మేడమ్‌

టుస్సాడ్స్‌ ఘనత సాధించిన మొట్టమొదటి దక్షణాది కథానాయిక