షాపింగ్ మాల్స్‌లో ఎస్కలేటర్లు తప్పనిసరిగా ఉపయోగిస్తారు

అయితే దీనికి రెండు వైపులా ఉన్న బ్రష్‌లు ఎందుకు ఉంటాయో మీరెప్పుడైనా గమనించారా..

ఎస్కలేటర్ పసుపు అంచుకు సమీపంలో బ్రష్‌లను కలిగి ఉంటుంది

రెండు వైపులా ఉన్న బ్రష్ మన బట్టలు, ఇతర సన్నని వస్తువులు ఎస్కలేటర్‌లో చిక్కుకోకుండా నిరోధిస్తుంది

ఎస్కలేటర్‌లోని బ్రష్‌లు భద్రతా ఫీచర్‌గా పనిచేస్తాయి. ఈ బ్రష్ ఒక హెచ్చరిక లాంటిది

మీ పాదం పసుపు గుర్తును దాటి దాని సమీపంలోకి చేరుకున్న వెంటనే ఈ బ్రష్ పాదాన్ని దూరంగా ఉంచాల్సిన అవసరం ఉందని చెబుతుంది

ఎస్కలేటర్లలో బట్టలు ఇరుక్కుపోవడం వల్ల ప్రజలు గాయపడిన సంఘటనలు దేశంలో చాలా ఉన్నాయి

అందువల్ల మీరు ఎస్కలేటర్‌ను ఉపయోగించినప్పుడు బూట్లు, ఉపకరణాలను పసుపు గుర్తుకు దూరంగా ఉంచాలని గుర్తుంచుకోండి