కమ్యూనిటీ ఫీచర్స్ గ్రూప్స్..  గ్రూప్ లా.. 

వేర్వేరు గ్రూపులను ఒకే కమ్యూనిటీగా తీసుకురావడానికి అనుమతి 

ఒకేసారి 32 మంది మెంబర్లు వాయిస్ కాల్స్ చేసేందుకు అనుమతి

ఏ వ్యక్తుల ఈ గ్రూపులో చేరాలో మీరు ఎంచుకోవచ్చు.

వాయిస్ కాల్స్ ఇంటర్‌ఫేస్‌ను కూడా వాట్సాప్ రీడిజైన్

 ఫీచర్లు మొదటగా బీటా యూజర్లకు అందుబాటులోకి