కేంద్ర ఆదాయ వనరులు ఏంటి.? వచ్చేదెంత.. పోయేదెంత...

జీఎస్టీ షేర్ -  28.5 శాతం

కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ షేర్ -  28.1 శాతం

ప్రైవేట్ ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ షేర్ - 26.3 శాతం

ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్  షేర్ -  11 శాతం

కస్టమ్ ట్యాక్స్  షేర్ -  11 శాతం

ఇతర ట్యాక్స్  షేర్ -  11 శాతం