టాలీవుడ్ లో చాలా మంది కమెడియన్స్ ఉన్నారు. కమెడియన్స్ పాత్ర ఎంతో ఛాలెంజింగ్ రోల్.

ఇంతకాలం మనకి నవ్వులు పంచి , ఎంతగానో అలరించిన టాలీవుడ్ కోల్పోయిన కమిడీయన్స్ వీళ్లే..

వేణు మాధవ్

తెలంగాణ శకుంతల

ఎమ్ ఎస్ నారాయణ

మల్లికార్జున

కొండవలస లక్ష్మణరావు

జయ ప్రకాష్ రెడ్డి

గుండు హనుమంతరావు

ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం

ఏవీఎస్