కొందరు హీరోయిన్లు ఒంటరి జీవితాన్నే గడుపుతున్నారు. 50కి దగ్గరవుతున్నా పెళ్లిమాట ఎత్తడం లేదు. వారెవరంటే..

టబు (50)

సుస్మితా సేన్‌  (50)

 శోభన ( 51)

అమీషాపటేల్‌ (46)

నగ్మా (46)

సితార (49)