పైనాపిల్ ముక్కలు, అల్లం, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి అన్ని బాగా కలపాలి.

వీటిలో పెరుగు కలిపి మెత్తని పేస్ట్ లా చేసుకోవాలి.

రుచికి సరిపడేంతా చెక్కర కలుపుకోవాలి.

తర్వాత  ఇందులో ఐస్ క్యూబ్స్ కలుపుకోవాలి.

తర్వాత ఈ డ్రింక్‏లో పైనాపిల్ ముక్కలు కలిపి తీసుకోవాలి.