చిరపుంజీ,  మేఘాలయా

ఖజ్జియార్, హిమాచల్ ప్రదేశ్

కూనూర్, తమిళనాడు

రోడోడెండ్రాన్ ఫారెస్ట్, సిక్కిం

చోప్తా, ఉత్తరాఖండ్