న్యూజిలాండ్ బ్యాట్స్ మన్ గప్తిల్‌ 132 సిక్సులు

టీమిండియా 'హిట్ మ్యాన్' 127 సిక్సులు

ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు  ఇయాన్ మోర్గాన్ 113 సిక్సులు

కివీస్ దూకుడైన ఆటగాడు  కొలిన్ మున్రో  107 సిక్సులు

కివీస్ దూకుడైన ఆటగాడు  కొలిన్ మున్రో  107 సిక్సులు