ఆస్కార్ - అకాడమీ అవార్డులు

పామ్ డి ఓర్ - ది కేన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్

BAFTA అవార్డులు

ది గోల్డెన్ బేర్ - బెర్లిన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్

ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డులు

ఫిల్మ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ - యూరోపియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్

గోల్డెన్ లెపార్డ్ - లోకర్నో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్

గ్రాండ్ జ్యూరీ ప్రైజ్ - ది సన్డాన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్

గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డులు

గోల్డెన్ లయన్ - వెనిస్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్