ఢిల్లీ: లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.96.72, డీజిల్‌ ధర రూ.89.62

ముంబై: లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.111.35, డీజిల్‌ ధర రూ.97.28

హైదరాబాద్‌: లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.109.66, డీజిల్‌ ధర రూ.97.82

విజయవాడ: లీటర్‌ పెట్రోల్‌ రూ.111.66, డీజిల్‌ ధ రూ.99.43

చెన్నై: లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.102.63, డీజిల్‌ ధర రూ.94.24

బెంగళూరు: లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.101.94, డీజిల్‌ ధర రూ.87.89