హైదరాబాద్‌లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 48,750, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.53,180

విజయవాడలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 48,750, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.53,180

ఢిల్లీలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 48,900, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.53,350

చెన్నైలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 49,510, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.54,010

 ముంబైలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 48,750, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.53,180

కోల్‌కతాలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 48,750, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.53,180

బెంగళూరులో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 48,800, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.53,230

దేశంలో కిలో వెండి ధర రూ. 61,200. ఇవి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు నమోదైన ధరలు