చెన్నై:  22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.53,500, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.58,370

ముంబై:  22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.52,650, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.57,440

ఢిల్లీ:  22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.52,800, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.57,590

హైదరాబాద్‌: 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.52,650, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.57,440

బెంగళూరు: 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.52,700, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.57,490

విజయవాడ: 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.52,650, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.57,440

దేశంలో కిలో వెండి ధర రూ.72,000