హైదరాబాద్‌: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,750 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.54,280

చెన్నై: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.50,470 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.55,060

ముంబై: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,750 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.54,280

ఢిల్లీ: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.,49,900 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.54,440

కోల్‌కతా: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,750 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.54,280

బెంగళూరు:  22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,800 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.54,330

దేశీయంగా కిలో వెండి ధర రూ. 67,600