హైదరాబాద్‌లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,600,24 క్యారెట్ల  10 గ్రాముల ధర రూ.54,110

ఢిల్లీలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,750,24 క్యారెట్ల  10 గ్రాముల ధర రూ.54,260

 ముంబైలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,600, 24 క్యారెట్ల  10 గ్రాముల ధర రూ.54,110

బెంగళూరులో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,650, 24 క్యారెట్ల  10 గ్రాముల ధర రూ.54,160

కోల్‌కతాలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,600, 24 క్యారెట్ల  10 గ్రాముల ధర రూ.54,110

విజయవాడలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,600, 24 క్యారెట్ల  10 గ్రాముల ధర రూ.54,110