హైదరాబాద్‌: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,250, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.53,730

ముంబాయి: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,250, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.53,730

ఢిల్లీ: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,400, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.53,900

కోల్‌కతా: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,250, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.53,730

చెన్నై: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.50,200, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.54,760

బెంగళూరు: 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.49,300, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.53,780