సరిపడ నీరు తాగించాలి

 టమాటల్లోని యాంటీ  ఆక్సిడెంట్‌ మెదడు  ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది

 ఉల్లి మెరుగ్గా  పనిచేస్తుంది

బీట్‌రూట్‌ మెదడుకు రక్తాన్ని అందిస్తుంది

డ్రైఫ్రూట్స్‌తో జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది

ఆకు కూరలు  తప్పనిసరి