జూన్ నెలలో నాలుగు చిత్రాలు విడుదలకు సిద్ధం..

నాని.. అంటే సుందరానికీ.. జూన్ 10న 

రవితేజ..రామారావు ఆన్ డ్యూటీ.. జూన్ 17న

సత్యదేవ్.. గాడ్సే.. జూన్ 17న

కిరణ్ అబ్బవరం.. సమ్మతమే.. జూన్ 24న