డార్క్ చాక్లెట్స్‏

Dark Chocolate

బెర్రీస్ 

Berries

నట్స్ మరియు మొలకెత్తిన విత్తనాలు

Nuts & seeds

అవోకాడోస్

Avocados

కాఫీ 

Coffee

వేరుశనగ

Peanuts