కాల్చిన మాంసం చిన్నపిల్లలకి తినిపించకూడదు

పిల్లలకి చేపలు, రొయ్యలు తినిపించకూడదు

 పిల్లలకు వేరుశెనగ వెన్న తినిపించవద్దు

పంచదార ఉన్న ఆహారాలు పిల్లలకు తినిపించకూడదు

చాక్లెట్లలో ఉండే రసాయనాలు పిల్లలకి హానికరం