రాజమౌళి.. రూ. 120 కోట్లు.

ప్రశాంత్ నీల్.. రూ. 80 కోట్లు.

త్రివిక్రమ్.. రూ. 40 కోట్లు.

సుకుమార్.. రూ. 60 కోట్లు.

కొరటాల శివ.. రూ. 25 కోట్లు.