కేవలం రూ.40 వేలతో ఈ దేశాలను చుట్టేయ్యోచ్చు.. అవెంటో తెలుసా..

 థాయిలాండ్. 

 భూటాన్.. 

ఇండోనేషియా..

సింగపూర్.. 

 వియత్నాం.