ఐపీఎల్ వ్యవస్థాపకుడు  లలిత్‌ మోడీ

 కేఫ్‌ కాఫీ డే వ్యవస్థాకుడు వీజీ సిద్ధార్థ జీవితం ఆధారంగా

 సహారా సంస్థ చైర్మన్‌ సుబ్రతా రాయ్‌ బయోపిక్‌కి సన్నాహాలు

 ‘ది టాటాస్‌’ పేరుతో రతన్‌ టాటా బయోపిక్‌

బొల్లాంట్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత శ్రీకాంత్‌ బొల్లా