మాట్లాడడంలో  ఇబ్బందిగా ఉండడం

కంటి చూపు  సమస్యలు

సరిగా  నిలబడలేకపోవడం

చాలా కాలంగా వాంతులు విరోచనాలు కావడం

తరచుగా  తలనొప్పి రావడం

 మతి మరుపు

 ఈ లక్షణాలు  కనిపించినంత మాత్రాన బ్రెయిన్‌ ట్యూమర్‌  అని 100 శాతం నిర్ధారించలేము.  కానీ ముందు జాగ్రత్తలో భాగంగా  వైద్యులను  సంప్రదించడం  ఉత్తమం.