అధిక నిద్ర గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. 

 ఎక్కువగా నిద్రపోవడంవలన రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెంచుతాయి.

వీరిలో ఉబకాయం దాదాపు 21 శాతం ఎక్కువ.

 ఎక్కువ నిద్ర డిప్రెషన్‏కు దారి తీస్తుంది.

 మెదడులో అసమతుల్యతకు దారితీస్తుంది. తలనొప్పి వస్తుంది.