నిత్యవసరాలు కొనుగోలు చేసేందుకు బిగ్‌బాస్కెట్‌

మెడిసిన్‌ కొనుగోలుకు  1ఎమ్‌జీ

ఎలక్ట్రానిన్స్‌ వస్తువుల కొనుగోలుకు క్రోమా

 ఈ కామర్స్‌ సైట్‌  టాటా క్లిక్

 దుస్తుల కొనుగోలుకు  వెస్ట్‌సైడ్‌