తీవ్ర జ్వరం  వేధిస్తుంది

భరించలేని  తలనొప్పి

 నడుం నొప్పి

కండరాల  నొప్పి  వేధిస్తుంది

చర్మంపై  దద్దుర్లు  కనిపిస్తాయి