అత్యధిక పన్ను విధించే దేశాలు ఇవే..

స్వీడన్ - 57.19%  పన్ను శాతం

జపాన్ - 55.95%  పన్ను శాతం 

ఆస్ట్రియా -  55%  పన్ను శాతం 

నెదర్లాండ్స్ - 51.75%  పన్ను శాతం

బెల్జియం -  50%   పన్ను శాతం