ఛాతీలో నొప్పిగా ఉంటుంది

 శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది

 గుండె దగ్గర పట్టేసినట్లుంటుంది

తరచూ వికారంగా ఉంటుంది

కంటి చూపు తేడాగా మారుతుంది

గుండె పోటుకు ముందు విపరీతమైన దాహం