చర్మం పాలిపోయినట్లు కనిపిస్తుంది

 నిత్యం  తీవ్రమైన  అలసట

శ్వాస తీసుకోవడంలో  ఇబ్బంది

విపరీతమైన  తలనొప్పి

 చర్మం  పొడిబారుతుంది

వెంట్రుకలు  చిట్టినట్లు అవుతాయి

నీరసం,  తలతిరగడం