వేసవిలో ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా ? సిమ్లాలో ఈ ప్రాంతాలు బెస్ట్..

ఫగు (బంతియా దేవత ఆలయం.. తియోగ్ టౌన్)

చరబ్రా (ది రిట్రీట్ బిల్డింగ్, కళఅయాణ్ హెలిపాడ్)

నర్కంద (కచేరీ మహామాయ టెంపుల్, నర్కంద టెంపుల్)

 బరాగావ్ (బ్రహ్మేశ్వర్ మహదేవ్ ఆలయం, సంగ్రికోట)

బంత (కుర్నా పార్క్, గల్లు పర్వతం.)