వేసవిలో చల్లని ప్రకృతిలో ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఈ ప్రాంతాలకు వెళ్లండి..

 గౌహతి (అస్సాం)

కోహిమా (నాగాలాండ్)

అగర్తల (త్రిపుర)

ఇంఫాల్ (మణిపూర్)

అస్సాం