ముంబై ఇండియన్స్ ఎక్కువగా నష్టపోయింది

జోఫ్రా ఆర్చర్ ఫిట్‌గా ఉన్నా ముంబైకి ఇద్దరు స్టార్ పేసర్లు దొరకరు

పేలవ ప్రదర్శనతో విల్ జాక్స్ rcbకి దూరం

కైల్ జేమిసన్‌ను వేలం నుంచి CSK కొనుగోలు చేసింది‌.. కానీ..