సాయి పల్లవి కెరీర్‏లో అస్సలు మర్చిపోలేని పాత్రలు..

ఫిదా.. భానుమతి.. 

మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి.. పల్లవి.. 

లవ్ స్టోరీ.. మౌనిక. 

శ్యామ్ సింగరాయ్.. రోసీ.. 

ప్రేమమ్.. మలర్..