ఈవారం నామినేషన్‏లో ఏడుగురు.. ఎవరెవరో తెలుసా..

ఇనయ

రేవంత్

బాలాదిత్య

ఆదిరెడ్డి

శ్రీహాన్ 

కీర్తి

ఫైమా