వెండితెరపైకి రీఎంట్రీ ఇస్తున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

జెనిలియా.. 

కలర్స్ స్వాతి.. 

రేణు దేశాయ్.. 

అమల.. 

అర్చన..