మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇది కథ కాదు సినిమాలో విలన్.

మోహన్ బాబు దేవత సినిమాలో విలన్. 

గోపిచంద్ వర్షం, జయం సినిమాల్లో విలన్.

రాజశేఖర్ తలంబ్రాలు సినిమాలో విలన్.

జేడీ  చక్రవర్తి  కెరీర్ మొదట్లో విలన్.