మద్యం తాగితే.. క్యాన్సర్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది

Credit: Social Media

మద్యం సేవించడం వల్ల 7 రకాల క్యాన్సర్లు సోకే ప్రమాదం ఉంది

Credit: Social Media

ఆల్కహాల్ వినియోగం కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది

Credit: Social Media

కాలేయ క్యాన్సర్

ఆల్కహాల్ నోటి క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది

Credit: Social Media

నోటి క్యాన్సర్

గొంతు క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉందని పరిశోధనల్లో తేలింది.

Credit: Social Media

గొంతు క్యాన్సర్

మద్యం వల్ల అన్నవాహిక ప్రభావితమవుతుంది

Credit: Social Media

అన్నవాహిక క్యాన్సర్

ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం పేగు క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది

Credit: Social Media

పేగు క్యాన్సర్

మహిళల్లో ఈ క్యాన్సర్ ప్రమాదం ఎక్కువ

Credit: Social Media

చిన్న పేగు క్యాన్సర్

ఊబకాయం - అధిక మద్యపానం రొమ్ము క్యాన్సర్‌కు దారితీస్తాయి

Credit: Social Media

రొమ్ము క్యాన్సర్