ప్రేమి విశ్వనాథ్ ఒక్క రోజు‌కే రూ.25వేల రెమ్యున‌రేష‌న్

సుహాసిని ఒక్క రోజుకు రూ.20 వేల రెమ్యున‌రేష‌న్

నవ్య‌స్వామి రోజుకు రూ.20వేల రెమ్యున‌రేష‌న్

ప‌ల్ల‌వి రామిశెట్టి రోజుకు 15వేల రెమ్యున‌రేష‌న్

స‌మీర ఒక్క రోజుకు రూ.10వేల రెమ్యున‌రేష‌న్

 అషికా ఒక్క రోజుకు రూ.12వేల రెమ్యున‌రేష‌న్

 హ‌రిత రోజుకు రూ.12 వేల రెమ్యున‌రేష‌న్