02-05-2021                              సెకెండ్‌ లాంగ్వేజ్‌ పేపర్‌-2

04-05-2021                              ఆంగ్లం పేపర్-2

06-05-2021                              గణితం పేపర్‌-2A బోటనీ పేపర్‌-2  సివిక్స్‌ పేపర్‌-2  సైకాలజీ పేపర్-2

08-05-2021                              గణితం పేపర్‌-2B జువాలజీ పేపర్‌-2 హిస్టరీ పేపర్‌-2

11-05-2021                                ఫిజిక్స్‌ పేపర్‌-2, ఎకనామిక్స్‌ పేపర్‌-2, క్లాసికల్‌ లాంగ్వేజ్‌ పేపర్‌-2

13-05-2021                               కెమిస్ట్రీ పేపర్‌-2 కామర్స్‌ పేపర్‌-2 సోషియాలజీ పేపర్‌-2 ఫైన్‌ ఆర్ట్స్‌, మ్యూజిక్‌ పేపర్‌-2

18-05-2021                              జియాలజీ పేపర్-2 హోం సైన్స్‌ పేపర్‌-2 పబ్లిక్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ పేపర్‌-2 లాజిక్‌ పేపర్‌-2