మొత్తం ఆడిన మ్యాచ్‌లు- 68

గెలిచింది- 40

ఓటములు- 17

డ్రా -11

 విజయాల శాతం- 58.82