ధర రూ.5.68 లక్షల నుంచి రూ.9.49 లక్షల వరకు

టాటా పంచ్‌ :

ధర రూ. 7.43 లక్షల నుంచి రూ.13.74 లక్షల వరకు

టాటా నెక్సాన్‌:

టాటా హారియర్‌:

 రూ.14.53 లక్షల నుంచి రూ.21.81 లక్షల వరకు

టాటా ఆల్ట్రోస్‌:

రూ.6.00 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు

టాటా టియాగో:

రూ.5.23 లక్షల నుంచి రూ.7.68 లక్షల వరకు