రీల్ అండ్ రియల్‌ లైఫ్ హిట్‌ పెయిర్‌

'ఆకాశం నీ హద్దురా' సినిమాతో హిట్టు కొట్టిన సూర్య

లేడీఓరియేంటేడ్ సినిమాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న జ్యోతిక

హలితా షమిమ్ డైరెక్షన్‌లో సూర్య- జ్యోతిక