ఎక్కువ నీరు తాగాలి

వదులుగా లేదా తేలికపాటి దుస్తులు ధరించాలి

అత్యవసరమైతే తప్ప మధ్యాహ్నం బయటకు వెళ్లవద్దు

వేపుళ్లు, నూనెతో తయారుచేసిన ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి

బయటకు వెళ్లేటప్పుడు స్కార్ఫ్ లేదా గొడుగు వెంట తీసుకెళ్లండి